9 March 2012

Jangan Dengar Syaitonirojim, Jangan Cakap Syaitonirojim, Jangan Lihat Syaitonirojim!

"Tiada jalan untuk mengalahkan dan menguasai orang-orang Islam melalui jalan perang. Agama mereka mendorong mereka untuk melawan, berjihad, mengorbankan jiwa... Kita mesti mengambil jalan lain; iaitu dengan mengubah pemikiran Islam dan menjinakkan orang-orang Islam melalui serangan pemikiran. Para ilmuwan dan cendekiawan Eropah haru mengkaji tamadun Islam dan mencipta senjata untuk merosakkan pemikiran orang-orang Islam." - Wasiat Raja Louis IX, Raja Perancis yang pernah memimpin salah satu daripada beberapa siri Perang Salib
 

"Selagi mereka (umat Islam) berpegang dengan Kitab ini, selama itulah mereka bangkit dan kita tidak dapat menundukkan mereka. Oleh itu, pisahkan mereka daripada Kitab ini." - William Ewart Gladstone, Perdana Menteri Britain abad ke-19, di Parlimen British sambil memegang al-Quran pada tahun 1888

"...Sesungguhnya peranan Kristianisasi yang menyebabkan Negara-negara Krsitian mengutus kamu untuk melaksanakannya di Negara-negara Muhammad (Negara umat Islam) bukanlah untuk memasukkan orang Islam ke dalam agama Krsitian. Sesungguhnya ini adalah kemuliaan yang mereka tidak berhak untuknya. Sesungguhnya peranan kamu ialah mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam supaya ia menjadi satu makhluk yang tiada hubungan yang mengikatnya dengan akhlak yang menjadi pegangan semua ummah dalam kehidupannya. Dengan aktiviti kamu yang sebegini, maka kamu telah membentuk tinjauan pra penjajahan di dalam kerajaan-kerajaan Islam. Kamu telah mempersiapkan ramai orang bijak pandai dalam kerajaan –kerajaan Islam bagi menyanggupi perjalanan di atas jalan yang telah kamu rintiskannya, iaitu jalan mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam.

Sesungguhnya kami mahu kamu mempersiapkan satu generasi yang selari dengan apa yang dikehendaki oleh penjajahan iaitu generasi yang tidak mengambil berat terhadap perkara-perkara yang besar, suka bersantai dan malas serta berusaha untuk mencapai kepuasan syahwat dengan apa cara pun. Apabila ia mengumpul wang, maka ianya untuk (melayani) kehendak hawa nafsunya dan ianya menjadi matlamatnya dalam kehidupan. Ia memperelokkan setiap benda demi memuaskan nafsunya.

Wahai para penyebar Kristian, apabila kamu lakukan perkara demikian, maka sesungguhnya peranan kamu itu telah sempurna dengan sebaik-baik cara.” - Samuel Zweimer, Ketua Missionari di sebuah Konferens Riang Missionaris, Baitulmaqdis

“Sesungguhnya kesatuan Islam sedang tidur. Tetapi kita mesti meletakkan di bawah perkiraan kita bahawa, orang yang tidur boleh jadi akan bangkit.” - Arnold J. Toynbee di dalam bukunya, 'Islam, Barat dan Masa Hadapan.'

"Misi kalian bukanlah mengeluarkan mereka dari Islam, walaupun yang terakhir ini merupakan keberhasilan yang paling gemilang. Tapi lebih pada usaha bagaimana menjauhkan mereka dari Islam. Jadikanlah mereka sebagai orang Islam yang tidak kenal agamanya sendiri, orang Islam yang gemar berfoya-foya, suka dengan kemaksiatan, hidup semata-mata untuk cari harta dan jabatan. Jika umat Islam sudah menjadi seperti ini, maka misi kalian sudah berhasil. Laksanakan dan tunaikan misi kalian ini dengan penuh kesedaran." - Theodor Herzl, bapa Zionisme, pencetus kepada idea penubuhan negara haram Israel

Dan kita masih mahu berdiam diri...?

-gabbana-

Kebanyakan kuot-kuot di atas diperoleh di sini. Jazakallahu khairan diucapkan.

3 Caci Maki Puji Muji:

Anonymous 09/03/2012, 19:07  

Allah..kuatkan lah agama islam di hati kami,.kuatkanlah anggota badan kami untuk mentaatiMu dalm apa jua keadaan..:)

Anonymous 09/03/2012, 21:56  

Kamu telah mempersiapkan ramai orang bijak pandai dalam kerajaan –kerajaan Islam bagi menyanggupi perjalanan di atas jalan yang telah kamu rintiskannya, iaitu jalan mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam.

berlaku di Malaysia, yeaaha kita merdeka! apabila bijak pandai didikan barat diberi tampuk pemerintahan

rabbit teeth 11/03/2012, 04:40  

i just wana sing in the rain.

Related Posts with Thumbnails
"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mahupun harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh...

Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang Agung."

-At Taubah, 9:111

  © Blogger template 'Ultimatum' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP