Ayat-Ayat Chenta

Ruangan ayat-ayat chenta ini bertujuan untuk berkongsi dengan anda semua ayat-ayat al-Quran, yakni kata-kata Allah yang Maha Suci untuk kita semua.

Ya, ayat-ayat chenta ini untuk kita dan bukannya untuk beruang polar mahupon tapak Sulaiman.

Untuk lebih memahami konteks ayat-ayat ini, saya susunkan mereka mengikut tema, berdasarkan kefahaman saya yang cukup dhaif dan banyak kekhilafan ini. Anda boleh rujuk di sini untuk mengetahui bagaimana saya menyusun ayat-ayat ini.

Sumbangan daripada anda amatlah dialu-alukan. Tinggalkan ayat-ayat chenta anda di ruangan komen di bawah dengan meletakkan nombor surah dan ayat yang ke berapa. Contoh kalau ayat chenta anda adalah tentang Surah al-Hujuraat, ayat tentang ukhuwwah, maka tulislah sebegini: 49:10.

Komen, kritikan dan penambahbaikan juga super-duper digalakkan. Sesungguhnya saya ini adalalah manusia marhaen yang punya begitu banyak kelemahan. Arakian saya amat mengalu-alukan anda yang mahu memimpin tangan saya menuju ke jalan yang lebih baik.

Akhir kata, bacalah dengan mata hati anda!

Ayuh!

Aqidah Sejahtera

 Sibgah (celupan) Allah: Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? dan kepadaNya kami menyembah.
[al-Baqarah, 2:138]

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
[al-An'am, 6:59]

Wahai manusia! Dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah ia (perumpamaan itu). Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk (menciptakan)nya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, maka mereka tidak dapat merebutnya daripadanya (lalat itu). Amat lemahlah yang menuntut dan yang dituntut. 
[al-Hajj, 22:73] 

Dan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat sarang; padahal sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. 
[al-Ankabut, 29:41]  


Orang Beriman Itu Sungguh Bergaya

 Adapun orang-orang beriman, sungguh besar cinta mereka kepada Allah...
[al-Baqarah, 2:165]

 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabblah mereka bertawakkal.
[al-Anfaal, 8:2]

Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
[al-Anfaal, 8:29]


Dakwah Bukan Dakyah!

 Dan demikianlah, Kami (Allah) jadikan kamu ‘ummatan wasoto’ (umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi bagi manusia, dan rasul menjadi saksi bagi kamu...
[al-Baqarah, 2:143]

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu: "Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah," kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah - membela ugamaNya), Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan Ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikitpun kepadaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
[at-Taubah, 9:38-39]

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan dan berjihadlah dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
[at-Taubah. 9:41] 

 Katakanlah: "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah dengan yakin. Maha Suci Allah, dan aku bukan daripada golongan yang musyrik."
[Yusuf, 12:108]

Dan Berjihadlah kamu pada jalan Allah, (dengan) sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam ad-deen suatu kesempitan. Milah (agama) bapa kamu Ibrahim. Dia yang telah menamakan kamu Muslimin dari dahulu, dan dalam (al-Qur’an) ini, supaya rasul itu menjadi saksi atas kamu, dan kamu menjadi saksi atas sekalian manusia. Maka dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dia adalah Pelindung kamu, maka Dia Allah adalah sebaik-baik Pelindung, dan sebaik-baik Penolong.
 [al-Hajj, 22:78]

Dan orang yang membawa kebenaran serta orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. Disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki, di sisi Tuhan mereka; demikianlah balasan orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya. Kerana Allah hendak menghapuskan dari mereka seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka telah lakukan, serta memberi pahala kepada mereka, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.
[az-Zumar, 39:33-35]

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, dan beramal yang salih, dan berkata: "Sesungguhnya aku daripada (golongan Muslimin (orang yang berserah diri)." 
[Fussilat, 41:33]  

Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela (agama) Allah sebagaimana (keadaan pengikut-pengikut) Nabi Isa ibni Maryam (ketika ia) berkata kepada pengikut-pengikutnya itu: "Siapakah penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan agamaNya)?" Mereka menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah!" Lalu segolongan dari kaum Bani Israil beriman, dan segolongan lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang.
[as-Saff, 61:14]  


Ujian Batu Besar Menghempap Kepala

Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga, sedangkan belum datang kepada kamu (ujian) sebagaimana dialami oleh orang sebelum kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan harta benda), kecelakaan dan digoncangkan mereka sehingga rasul dan orang yang beriman besertanya (rasul itu) berkata: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat.
[al-Baqarah, 2:214]

Diperintahkan kamu berperang, sedangkan ianya sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu sangat baik bagi kamu (sementara) yang kamu sukai mungkin tidak baik bagi kamu. Dan Allah mengetahui tetapi kamu tidak mengetahui.
[al-Baqarah, 2:216]

    Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (sahaja) mengatakan: "Kami telah beriman," sedang mereka belum diuji? Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menguji orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya Dia (Allah) mengetahui orang yang dusta.
[al-Ankabut, 29:2-3]

  
Syaitonirojim 

Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur". 
[al-A'raf, 7:16-17] 

Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan aku sesat, aku pasti akan jadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
[al-Hijr, 15:39]

 Dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.
[al-Isra', 17:64]


Jahiliyyah


Watak Jahat Yang Keji

Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, serta menjadi orang-orang yang beriman". (tentulah kami melihat suatu peristiwa yang mengharukan). Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka.
[al-An'am, 27-28] 

Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun.
[al-Anfaal, 8:22] 

Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga, (lalu ia menuju ke arahnya) sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu...
[an-Nur, 24:39]  


Sup Ayam Untuk Ruh 

Dan orang-orang yang berjihad demi mencari keredhaan Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami; dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang-orang yang berbuat baik. 
[al-Ankabut, 29:69]


Sesungguhnya orang yang mengatakan: "Rab (Tuhan) kami ialah Allah," kemudian mereka istiqamah (menetapkan pendirian), maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berdukacita.
[al-Ahqaf, 46:13] 

Pengorbanan Super Saiya


Istiqamahlah!

Dan sungguh ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.
[al-An'am, 6:153] 


Ukhuwwah Sujud Pembebasan

Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
[al-Anfaal, 8:63] 


Qudwah Hasanah

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
[al-Ahzab, 33:21] 


Pertolongan Allah

"...Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya."
[al-Anfaal, 8:30]

Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong (agama) Allah nescaya Allah menolong kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan pendirian kamu.  
[Muhammad, 47:7]

Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. 
[as-Saff, 61:13]  


Sorga Itu Osem!


Azab Allah Yang Tidak Osem

...pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan."
[at-Taubah, 9:35] 


Lain-Lain Pon Kool Juga


Air Mata Mengalir Deras 

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal hati dalam perjuangan)?  
[ali-Imraan, 3:142] 

Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, (mereka berkata): "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin".
[as-Sajdah, 32:12]

 Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.
[as-Saff, 61:2-3]
 


[Masih dalam usaha menghapdet dan mengemaskini. Penambahbaikan daripada anda amatlah dialu-alukan sekian terima kasih]

Related Posts with Thumbnails
"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mahupun harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh...

Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang Agung."

-At Taubah, 9:111

  © Blogger template 'Ultimatum' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP